Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban thường vụ Tỉnh đoàn

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Vũ Hồng Luyến

Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên VN Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh

2

Doãn Thế Dương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên

3

Đ/c Đặng Ngọc Đông

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

4

Đ/c Lê Thị Cúc

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

5

Đ/c Trần Thị Phượng

Chánh Văn Phòng Tỉnh đoàn

6

Đ/c Đặng Thái Sơn

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

7

Đ/c Nguyễn Văn Ảnh

Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn

8

Đ/c Đào Văn Tú

Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn

9

Đ/c Phạm Thị Hậu

Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh đoàn