Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban thường vụ Tỉnh đoàn

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Bùi Huy Cường

Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn,

2

Nguyễn Tuấn Phong

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh

3

Doãn Thế Dương

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

4

Vũ Hồng Luyến

   Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh

5

Đ/c Lê Thị Cúc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

6

Đ/c Trần Thị Phượng

Chánh Văn Phòng Tỉnh đoàn

7

Đ/c Đào Thị Phương Thảo

Trưởng ban TC-KT Tỉnh đoàn

8

Đ/c Đặng Thái Sơn

Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn

9

Đ/c Đặng Ngọc Đông

Trưởng Ban TTN-TH Tỉnh đoàn

10

Đ/c Nguyễn Văn Ảnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

11

Đ/c Trần Quốc Việt

Bí thư Thành đoàn Hưng Yên