Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban thường vụ Tỉnh đoàn

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN

KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Vũ Hồng Luyến

Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

2

Đặng Ngọc Đông

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh

3

Vương Như Hoan

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên

4

 

Đặng Thái Sơn

Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

5

Nguyễn Văn Ảnh

Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn

6

 Đào Văn Tú

Bí thư Thị đoàn Mỹ Hào

7

 Phạm Thị Hậu

Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn

8 Trần Đăng Đạt

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn