Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

  Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi về truyền t...

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ...

Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên làm tổ chức tốt các hoạt động kỷ ...

Thực hiện kế hoạch số 03 KH-TĐTN-TG ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “Tổ chức...

Thực hiện Kế hoạch số 316 ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên, Đoàn TN Bộ ...

Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền ...

Sáng ngày 8/11/2021, ĐOÀN tn bỘ chqs TỈNH đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật thanh niên...

Thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TG ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về "Thực h...

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/TĐTN-TG ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tuyên...

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN CÁC NGÀY KỶ ...

Thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TG ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về "Thực h...

Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, đẩy lùi văn hóa phẩm độc hại, nuôi dưỡng, ...

Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên làm tốt công tác giáo dục thông qua tổ chức các hoạt độ...

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớ...