Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “...

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2019; Nhằm tă...

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11; Nhằm tuyên truyền, ...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, trong thời gi...

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng hội nhập quốc tế cho cán ...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, nhằm đẩ...

Ngày 10/10, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với B...