Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
BCH Tỉnh đoàn

DANH SÁCH


Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên

khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

---------

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Vũ Hồng Luyến

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn

2

Đặng Ngọc Đông

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh

3

Vương Như Hoan 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

4

Đặng Thái Sơn

Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn

5

Nguyễn Văn Ảnh

Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn

6

Đào Văn Tú

Bí thư Thị đoàn Mỹ Hào

7

Phạm Thị Hậu

Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn

8

Trần Đăng Đạt

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (phụ trách)

 

9

Bùi Tiến Công

Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh

10

Lương Ngọc Sơn

Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tinh

11

Quách Xuân Tuấn

Bí thư Huyện đoàn Tiên Lữ

12

Vũ Phi Hùng

Bí thư Huyện đoàn Ân Thi

13

Phạm Thị Loan

Phó Bí thư Thành đoàn Hưng Yên

14

Nguyễn Văn Kiên

Bí thư Huyện đoàn Kim Động

15

Quản Đức Huy

Phó Bí thư Huyện đoàn Văn Giang

16

Nguyễn Thị Hải Yến

Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Tài chính- quản trị kinh doanh

17

Trần Hoàng Quân

Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh

18

Trần Mạnh Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh

19

Vương Quốc Anh

Bí thư Đoàn xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu

20

Ngô Ngọc Anh

Bí thư Chi đoàn, Giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào