Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
BCH Tỉnh đoàn

DANH SÁCH
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

---------

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Bùi Huy Cường

Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn,

2

Nguyễn Tuấn Phong

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh

3

Doãn Thế Dương

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

4

Vũ Hồng Luyến

   Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh

5

Đặng Vân Anh

Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

6

Nguyễn Văn Ảnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

7

Nguyễn Thị Bông

    Phó Chánh Văn phòng  Tỉnh đoàn

8

Ngô Quang Chưởng

Bí thư chi đoàn Liên đoàn lao động tỉnh

9

Bùi Tiến Công

Bí thư  Đoàn TN Công an tỉnh

10

Lê Thị Cúc

Trưởng ban Tuyên giáo  Tỉnh đoàn

11

Vũ Văn Cường

Bí thư Huyện đoàn Khoái Châu

12

Đỗ Văn Dũng

Bí thư Đoàn trường Đại học Tài chính & Quản trị kinh doanh

13

Lê Văn Đỉnh

Bí thư Huyện đoàn Ân Thi

14

Nguyễn Thành Đô

Bí thư Huyện đoàn Tiên Lữ

15

Đặng Ngọc Đông

Phó trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

16

Nguyễn Thị Hảo

Phó trưởng ban TNNT Công nhân & đô thị Tỉnh đoàn

17

Phạm Thị Hậu

Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn

18

Vũ Thị Hồng

Cán bộ Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn

19

Lê Thế Hiệu

Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh

20

Nguyễn Tiến Hưng

Trợ lý  Đoàn TN Bộ chỉ huy Quân sự  tỉnh

21

Hoàng Thị Mai

Cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

22

Phạm Văn Mùa

Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

23

Nguyễn Thị Ngà

Bí thư Huyện đoàn Văn Lâm

24

Cao Thị Thuý Ngân

Giáo viên TPT Đội trường Tiểu học thị trấn Khoái Châu

25

Bùi Thị Bích Ngọc

Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

 

26

Trần Thị Phượng

  Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

27

Nguyễn Thị Quy

Bí thư Huyện đoàn Văn Giang

28

Đặng Thái Sơn

  Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn

 

29

Đào Thị Phương Thảo

   Trưởng ban TC-KT  Tỉnh đoàn

 

30

Trần Văn Tỉnh

Bí thư Huyện đoàn Mỹ Hào

31

Nguyễn Thị Thanh Tú

Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên

32

Đào Văn Tú

Phó Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn

33

Bùi Huy Tùng

Bí thư Đoàn xã Hạ Lễ - Huyện Ân Thi

34

Nguyễn Xuân Tùng

Bí thư Huyện đoàn Yên Mỹ

35

Nguyễn Thế Tuyên

Bí thư Huyện đoàn Kim Động

36

Đào Minh Viện

Bí thư Huyện đoàn Phù Cừ

37

Trần Quốc Việt

Bí thư Thành đoàn Hưng Yên