Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
BCH Tỉnh đoàn

DANH SÁCH
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

---------

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Vũ Hồng Luyến

Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên VN Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh

2

Doãn Thế Dương

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên

3

Đặng Vân Anh

Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

4

Nguyễn Văn Ảnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

5

Nguyễn Thị Bông

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

6

Bùi Tiến Công

Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh

7

Lê Thị Cúc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

8

Vũ Văn Cường

Bí thư Huyện đoàn Khoái Châu

9

Đỗ Văn Dũng

Bí thư Đoàn trường Đại học Tài chính & Quản trị kinh doanh

10

Nguyễn Thành Đô

Bí thư Huyện đoàn Tiên Lữ

11

Đặng Ngọc Đông

Phó trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

12

Phạm Thị Hậu

Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn

13

Lê Thế Hiệu

Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh

14

Hoàng Thị Mai

Cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

15

Phạm Văn Mùa

Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

16

Cao Thị Thuý Ngân

Giáo viên TPT Đội trường Tiểu học thị trấn Khoái Châu

17

Trần Thị Phượng

Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

18

Nguyễn Thị Quy

Bí thư Huyện đoàn Văn Giang

19

Đặng Thái Sơn

Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn

 

20

Đào Văn Tú

Phó Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn

21

Nguyễn Thế Tuyên

Bí thư Huyện đoàn Kim Động

22

Đào Minh Viện

Bí thư Huyện đoàn Phù Cừ