Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
BCH Tỉnh đoàn

DANH SÁCH
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

---------

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

Bùi Huy Cường

Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn,

2

Doãn Thế Dương

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

3

Vũ Hồng Luyến

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh

4

Đặng Vân Anh

Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

5

Nguyễn Văn Ảnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

6

Nguyễn Thị Bông

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

7

Ngô Quang Chưởng

Bí thư chi đoàn Liên đoàn lao động tỉnh

8

Bùi Tiến Công

Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh

9

Lê Thị Cúc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

10

Vũ Văn Cường

Bí thư Huyện đoàn Khoái Châu

11

Đỗ Văn Dũng

Bí thư Đoàn trường Đại học Tài chính & Quản trị kinh doanh

12

Nguyễn Thành Đô

Bí thư Huyện đoàn Tiên Lữ

13

Đặng Ngọc Đông

Phó trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

14

Phạm Thị Hậu

Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn

15

Lê Thế Hiệu

Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh

16

Hoàng Thị Mai

Cán bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

17

Phạm Văn Mùa

Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

18

Cao Thị Thuý Ngân

Giáo viên TPT Đội trường Tiểu học thị trấn Khoái Châu

19

Trần Thị Phượng

Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

 

20

Nguyễn Thị Quy

Bí thư Huyện đoàn Văn Giang

21

Đặng Thái Sơn

Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn

 

22

Trần Văn Tỉnh

Bí thư Huyện đoàn Mỹ Hào

23

Đào Văn Tú

Phó Trưởng ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn

24

Nguyễn Thế Tuyên

Bí thư Huyện đoàn Kim Động

25

Đào Minh Viện

Bí thư Huyện đoàn Phù Cừ

26

Trần Quốc Việt

Bí thư Thành đoàn Hưng Yên