Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Các phong trào hoạt động của đoàn

Các phong trào hoạt động của đoàn

Trong thời gian 02 ngày 30, 31/3/2024, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN...

Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến ...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, Ngày 30/10/2023, Đoàn tr...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, Ngày 28/10/2023 Ban chấp ...

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; nhằm góp phần...