Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Các phong trào hoạt động của đoàn

Các phong trào hoạt động của đoàn

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; nhằm góp phần...

Biển đảo là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, ...

Công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới và an ninh biên giới quốc gia cho đoàn viên t...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, nhằm đẩy mạnh công tác tu...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023, ngày 20/8...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; ngày 18/8/2023, Đo...