Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Truyền thống Hội

Truyền thống Hội

Tháng 2 năm 1950, Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam tại Việt Bắc đã quyết định chọn ng...