Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Bộ máy tổ chức

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2017-2022

--------

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

 

Chức danh

1

Vũ Hồng Luyến

  Bí thư  Tỉnh đoàn

Chủ tịch Hội Đồng đội

2

Nguyễn Văn Ảnh

Trưởng Ban TTN-TH  Tỉnh đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực

3

Phan Xuân Quyết

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo

Phó Chủ tịch

4

Quách Văn Hiếu

Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh

Phó Chủ tịch

3

 

Hoàng Ngọc Dương

Phó trưởng phòng Tổ chức pháp chế - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ủy viên

4

Đào Trọng Bằng

Trưởng phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh

Ủy viên

5

Vũ Thị Thủy

Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em- Bình đẳng giới- Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh

Ủy viên

6

Nguyễn Văn Tâm

Phó trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế

Ủy viên

 

Trần Tất Đạt

Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

Ủy viên

 

Lý Thị Lan Hương

Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Văn Lâm

Ủy viên

 

Nguyễn Văn Châu

Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện  Khoái Châu

Ủy viên

 

Lê Văn Đạt

Phó Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Yên Mỹ

Ủy viên

 

Vũ Thị Đượng

Phó Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Phù Cừ

Ủy viên

 

Tạ Thị Huê

Bí thư Thành đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hưng Yên

Ủy viên

 

Nguyễn Thị Quy

Phó Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Văn Giang

Ủy viên

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Tiên Lữ.

Ủy viên

 

Kiều Huyền Trang

Phó Bí thư Thị đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Mỹ Hào

Ủy viên

 

Phạm Ngọc An

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giáo viên- Tổng phụ trách Đội tỉnh.

Ủy viên