Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Bộ máy tổ chức

DANH SÁCH UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH H­ƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2007 - 2012

Danh sách Ủy viên Hội đồng đội tỉnh Hưng Yên

I. CHỦ TỊCH:

1. Đ/c Đỗ Minh Trí

Phó Bí thư­ tỉnh Đoàn.

II. PHÓ CHỦ TỊCH:

2. Đ/c Đào Quang Điền

Phó Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo.

3. Đ/c Đỗ Văn Sơn - UV BTV tỉnh Đoàn - Tr­ưởng Ban TTN - TH tỉnh Đoàn

4. Đ/c Dư­ơng Văn Ổn

UV BTV tỉnh Đoàn - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn.

III. CÁC UỶ VIÊN:

1. Đ/c Phạm Thị Hậu

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

2. Đ/c Phạm Tú

Phó Tổng Biên tập Báo H­ưng Yên.

3. Đ/c Nguyễn Ngọc Tăng

Phó Giám đốc Sở Tư­ pháp.

4. Đ/c Đỗ Mạnh Hùng

Phó Giám đốc Sở Văn hoá thông tin.

5. Đ/c Hoàng Văn Bào

Phó Giám đốc Sở Y Tế.

6. Đ/c Đoàn Ngọc Chuyên

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

7. Đ/c Hoàng Xuân Diệu

Phó trư­ởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội - Công an tỉnh.

8. Lê Xuân Hoà

Phó Chánh Văn phòng, Phụ trách Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo

9. Đ/c Nguyễn Minh Tùng

Chủ tịch Hội đồng Đội Thị xã H­ng Yên.

10. Đ/c Đỗ Thị Thanh Huyền

Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Văn Giang.