Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

Huyện đoàn Khoái Châu quản lý 39 cơ sở Đoàn và 50 Liên Đội trường THCS và Tiểu học. Toàn h...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hi...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và...

Tiếp cận ở chức năng tư tưởng của báo chí cho thấy, báo chí là phương tiện làm công tác tư...

Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của c...

Mấy thập niên gần đây, nhiều học giả Việt Nam và nước ngoài đã nghiên cứu rất sâu sắc về c...

Đến công tác tại Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi được nghe cán bộ, đoàn...

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên hiện có 1.670 đoàn viên thanh niên (Đoàn viên công t...

Vâng lời Bác Hồ dạy, em, học sinh lớp 5A1 Liên đội Phó Trường Tiểu học Bần Yên Nhân số 2 l...

Từ nghiên cứu công bố vào năm 2000, W.J.Duiker đã đặt ra vấn đề có hay không hiện tượng “s...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước dân chủ, của nhân dân, do nhân dân và vì nhâ...

Với 15 năm công tác trong nghề, đồng thời là 15 năm làm Giáo viên Tổng phụ trách Đội, đồng...

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi đăng tải trên các phương tiện t...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”. Đặ...

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạ...

Ngay trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đợt thi đua đặ...

Cách đây 110 năm (1911 - 2021), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài đ...

Chỉ mới 24 tuổi nhưng đã 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh Nguyễn Thế Hoàng, xã Dạ...

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện phong cách...