Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đ...

Ý thức rõ về nguy cơ tha hóa quyền lực của đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Xuyên suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc quy t...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn...

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Hưng Yên là ngôi trường đào tạo đa ngành nghề về sư...

Trong thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, góp phần xâ...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, những năm qua, các cấp bộ Đ...

Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là công tác t...

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xác định đúng những nội dung, phương...

Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt qu...

Phụ nữ Hưng Yên thời kỳ kinh tế hội nhập, không chỉ có đủ công - dung - ngôn - hạnh mà còn...

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết “quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muố...

Thanh niên, học sinh, sinh viên (HSSV) là lực lượng nòng cốt để xây dựng đất nước giàu mạn...

Với tâm niệm: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Anh Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 19...

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết và dân chủ là những vấn đề đặc biệt quan trọng...

Đó là đảng viên Nguyễn Văn Châu, thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. V...

“Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc” là triết lý chính trị của mọi thời đại nhưng đ...