Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

Với 15 năm công tác trong nghề, đồng thời là 15 năm làm Giáo viên Tổng phụ trách Đội, đồng...

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi đăng tải trên các phương tiện t...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”. Đặ...

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạ...

Ngay trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đợt thi đua đặ...

Cách đây 110 năm (1911 - 2021), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài đ...

Chỉ mới 24 tuổi nhưng đã 28 lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh Nguyễn Thế Hoàng, xã Dạ...

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện phong cách...

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và thủ trưởng Tổng cục Chính trị về tuy...

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, Đại úy Bùi Tiến Công, Bí...

Khi nghiên cứu để xây dựng xã hội mới và nhà nước kiểu mới, các nhà kinh điển của chủ nghĩ...

Xuôi dòng sông Luộc hiền hòa, tôi và Mạnh, người bạn thời phổ thông, công tác tại Trường C...

Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam di sản về tư tưởng, đ...

Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một m...

Tham gia công tác tại địa phương từ năm 2012 với cương vị là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân ...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, trên quê hương Phú Thịnh, huyện Kim Động...

Để xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần nhận thức một cách toàn diện về ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di sản Người để lại không chỉ là tài s...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển xã hội là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Mi...