Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và thủ trưởng Tổng cục Chính trị về tuy...

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, Đại úy Bùi Tiến Công, Bí...

Khi nghiên cứu để xây dựng xã hội mới và nhà nước kiểu mới, các nhà kinh điển của chủ nghĩ...

Xuôi dòng sông Luộc hiền hòa, tôi và Mạnh, người bạn thời phổ thông, công tác tại Trường C...

Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam di sản về tư tưởng, đ...

Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một m...

Tham gia công tác tại địa phương từ năm 2012 với cương vị là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân ...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, trên quê hương Phú Thịnh, huyện Kim Động...

Để xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần nhận thức một cách toàn diện về ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di sản Người để lại không chỉ là tài s...

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phát triển xã hội là một bộ phận cấu thành tư tưởng Hồ Chí Mi...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đ...

Ý thức rõ về nguy cơ tha hóa quyền lực của đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Xuyên suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc quy t...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn...

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Hưng Yên là ngôi trường đào tạo đa ngành nghề về sư...