Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

Sinh ra và lớn lên vùng quê nông thôn, đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, ...

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hi...

Thời gian qua, Huyện đoàn Ân Thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...

Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức, tập trung nguồn...

Huyện đoàn Khoái Châu quản lý 39 cơ sở Đoàn và 50 Liên Đội trường THCS và Tiểu học. Toàn h...

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn là một mẫu mực về tinh thần làm việc v...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hi...

Dám nghĩ, dám làm, phát huy tính xung kích, nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ Anh P...

Đó là kỳ vọng, cũng là mục tiêu trong lãnh đạo, điều hành công tác Đoàn và phong trào than...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và...

Tiếp cận ở chức năng tư tưởng của báo chí cho thấy, báo chí là phương tiện làm công tác tư...

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, Học tập tốt, lao động tốt, Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, Giữ gìn ...

Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của c...

Mấy thập niên gần đây, nhiều học giả Việt Nam và nước ngoài đã nghiên cứu rất sâu sắc về c...

Đến công tác tại Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi được nghe cán bộ, đoàn...

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hưng Yên hiện có 1.670 đoàn viên thanh niên (Đoàn viên công t...

Vâng lời Bác Hồ dạy, em, học sinh lớp 5A1 Liên đội Phó Trường Tiểu học Bần Yên Nhân số 2 l...

Từ nghiên cứu công bố vào năm 2000, W.J.Duiker đã đặt ra vấn đề có hay không hiện tượng “s...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước dân chủ, của nhân dân, do nhân dân và vì nhâ...