Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

- Cách mạng công nghiệp 4.0 được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần đây, tập trung chủ yếu v...

"VIỆC NÀO CŨNG CÓ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ". Mọi việc Bác nêu ra đều thiết thực, ngắn gọn, cụ...

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Bác Hồ chỉ rõ: Chúng ta không...

Năm 1962, đồng chí Hồ Trúc (Bí thư - Trưởng ban Thiếu nhi Trung ương Đoàn) dẫn đầu đoàn cá...

Bác là một lãnh tụ, nhưng khi hoà mình với nhân dân, không chỉ bằng những lời giáo huấn đơ...

Mùa Xuân Kỷ Hợi 1959 cách đây vừa tròn 60 năm, Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây với tư tư...

Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm đặt vấn đề mở rộng qu...

Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho t...

Đây là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Thư gửi đồng bào xã Duyên Tr...

Trong một bài báo viết cho Tạp chí "Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ n...

Hồ Chí Minh “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn” đã từng là thầy giáo, thầy Nguy...

Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính ...

SUỐT BẢY MƯƠI BA NĂM QUA, NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ GIỚI DOANH NHÂN, ...

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rự...

Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lự...

Trong cuốn sách “Học tập: Một kho báu tiềm ẩn”1 - công trình khoa học về giáo dục do Nhà x...

Vào đầu năm 1946, khoảng thời gian mà chúng ta chuẩn bị cho phái đoàn đi dự Hội nghị hiệp ...

Cách đây nửa thế kỷ, ngày 17-7-1966, trong Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí...

Hồ Chí Minh đến với trí thức từ sớm, từ việc tiếp xúc với Hội những người Việt Nam yêu nướ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài và vô cùng kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân...