Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Kế hoạch Số 07KH/TĐTN-BCHQS 13/06/2024 Kế hoạch tổ chức Lớp học kỳ trong quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T2/2024 01/02/2024 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 2/2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T5/2024 01/05/2024 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T4/2024 01/04/2024 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T3/2024 01/03/2024 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T12/2023 05/12/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2023 Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 10/03/2023 Infographics: Thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027 Tải về
Kế hoạch 28/09/2023 Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" giai đoạn 2023 - 2030 Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn Ban hành kèm theo Công văn 01-CV/TWĐTN-VP ngày 16/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn 22/03/2023 ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCD-T11/2023 02/11/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCD-T10 02/10/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T9/2023 02/09/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T8/2023 02/08/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T7/2023 02/07/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T6/2023 02/06/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T5/2023 02/05/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T4/2023 02/04/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2023 Tải về
Thông báo 23/06/2023 Phiếu đăng ký Học kỳ trong Quân đội năm 2023 Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn Số: 02 -CTr/TĐTN-TG 21/03/2023 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ t3/2023 01/03/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2023 Tải về