Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 09 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 9/2019 Tải về
Nghị quyết 05 19/09/2019 Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá IV trình Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 08 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 8/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 07 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 7/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 06 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn số tháng 6/2019 Tải về
Kế hoạch 06-KHLN/TĐTN-BCH 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Kế hoạch tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2019 Tải về
Mẫu đăng ký 06 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Phiếu đăng ký lớp Học kỳ Quân đội năm 2019 Tải về
Mẫu đăng ký 06 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Phiếu đăng ký Tình nguyện viên lớp Học kỳ quân đội năm 2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 05 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 05/2019 Tải về
Kế hoạch 133-KH/TĐTN-TTNTH 19/09/2019 KẾ HOẠCH: Hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ I, năm 2019 Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 01 19/09/2019 Đề CƯƠNG TUYÊN TRUYềN 50 NĂM THựC HIệN DI CHÚC CủA CHủ TịCH Hồ CHÍ MINH Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 04 - tháng 04/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 19/09/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 03 - tháng 03/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 01/02/2019 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 02 - tháng 02/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 07/01/2019 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 01 - tháng 01/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 05/12/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 12 - tháng 12/2018 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 07/11/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 11 - tháng 11/2018 Tải về
Báo cáo 09/10/2018 Hội Sinh Viên tỉnh Báo cáo chính trị Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 02/10/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 10 - tháng 10/2018 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 31/08/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 09 - tháng 9/2018 Tải về