Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 8/2020 04/08/2020 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 8/2020 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 4/2020 03/04/2020 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2020 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 7/2020 07/07/2020 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2020 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 06/2020 05/06/2020 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn số tháng 06/2020 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 05/2020 05/06/2020 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số t5/2020 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 02/03/2020 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2020 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 06/02/2020 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 2- 2020 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 10/01/2020 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 01- 2020 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 28/11/2019 Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn Tháng 12/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 05/11/2019 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 03/10/2019 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10 năm 2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 09 04/09/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 9/2019 Tải về
Nghị quyết 05 27/08/2019 Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên Dự thảo Báo cáo của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá IV trình Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 08 31/07/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 8/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 07 02/07/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 7/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 06 06/06/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn số tháng 6/2019 Tải về
Kế hoạch 06-KHLN/TĐTN-BCH 21/05/2019 Ban Tuyên giáo Kế hoạch tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2019 Tải về
Mẫu đăng ký 06 21/05/2019 Ban Tuyên giáo Phiếu đăng ký lớp Học kỳ Quân đội năm 2019 Tải về
Mẫu đăng ký 06 20/05/2019 Ban Tuyên giáo Phiếu đăng ký Tình nguyện viên lớp Học kỳ quân đội năm 2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 05 02/05/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 05/2019 Tải về