Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Kế hoạch 06-KHLN/TĐTN-BCH 21/05/2019 Ban Tuyên giáo Kế hoạch tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2019 Tải về
Mẫu đăng ký 06 21/05/2019 Ban Tuyên giáo Phiếu đăng ký lớp Học kỳ Quân đội năm 2019 Tải về
Mẫu đăng ký 06 20/05/2019 Ban Tuyên giáo Phiếu đăng ký Tình nguyện viên lớp Học kỳ quân đội năm 2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 05 02/05/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 05/2019 Tải về
Kế hoạch 133-KH/TĐTN-TTNTH 25/04/2019 KẾ HOẠCH: Hưởng ứng tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ I, năm 2019 Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 01 23/04/2019 Đề CƯƠNG TUYÊN TRUYềN 50 NĂM THựC HIệN DI CHÚC CủA CHủ TịCH Hồ CHÍ MINH Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 15/04/2019 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 04 - tháng 04/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 03 - tháng 03/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 01/02/2019 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 02 - tháng 02/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 07/01/2019 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 01 - tháng 01/2019 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 05/12/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 12 - tháng 12/2018 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 07/11/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 11 - tháng 11/2018 Tải về
Báo cáo 09/10/2018 Hội Sinh Viên tỉnh Báo cáo chính trị Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 02/10/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 10 - tháng 10/2018 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 31/08/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 09 - tháng 9/2018 Tải về
Quyết định 23/08/2018 Ban TTN-TH QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 02/08/2018 Ban Tuyên Giáo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 02/08/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 08 - tháng 08/2018 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 03/07/2018 Ban Tuyên Giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 07 - tháng 07/2018 Tải về
Quyết định 28/06/2018 UBND tỉnh Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp Tải về