Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Các phong trào hoạt động của đoàn

Các phong trào hoạt động của đoàn

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào học sinh sinh viên, hằng năm Đoàn trườn...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thi...

Ngày 04/05/2023, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện thủy lợi đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề ...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, nhằm đẩy mạnh công tác tu...