Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Các phong trào hoạt động của đoàn

Các phong trào hoạt động của đoàn

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bi...

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, thiết thực tổ...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào học sinh sinh viên, hằng năm Đoàn trườn...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thi...