Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 16/5/2022. BTV Đoàn Trường phối hợp cùng Trung...

Thiết thực tổ chức các hoạt động nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 27/4...

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4)...

Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu niên trong toàn huyện, ngày 21/4/2022 t...

Thực hiện Công văn số 1669-CV/TĐTN-TG ngày 28/3/2022 của BTV Tỉnh đoàn Hưng Yên, nhằm khuy...

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2022, nhằm tôn vinh những giá trị của sách và thúc đẩy đa...

 Thực hiện Công văn số 1669-CV/TĐTN-TG ngày 28/3/2022 của Tỉnh đoàn Hưng Yên, hưởng ứng ng...

Ngày 16/4/2022, để nâng cao văn hóa đọc cho ĐVTN, Đoàn trường tổ chức diễn đàn:" Sách - Ng...

Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu niên trong toàn huyện, ngày 14/4/2022 t...