Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Biển đảo là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, ...

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi về truyền thố...

Công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới và an ninh biên giới quốc gia cho đoàn viên t...

Sáng ngày 30/8/2023, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến...

Ngày 29/8/2023, tại Tỉnh đoàn Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam ...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, nhằm đẩy mạnh công tác tu...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023, ngày 20/8...