Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023, ngày 20/8...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; ngày 18/8/2023, Đo...

Nhằm Phổ biến kịp thời, sâu rộng về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luậ...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến...

Ngày 5/8/2023, tại Nhà văn hóa xã Tống Phan và Nhà văn hóa xã Minh Hoàng, Huyện đoàn Phù C...

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tổ chức Hội thi B...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bi...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; ngày 31/7/2023 Ban...

Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng; hướng tới kỷ niệm 76 Ngày Thương...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023, Kế hoạch số 72- KH/TĐTN-T...

Hơn 3000 đoàn viên thanh niên tham gia chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên nghĩa...