Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Ngày 26/6/2022, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022....

Nhằm nâng cao nhận thức, định hướng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở về khai thá...

Trong 2 phiên làm việc chiều ngày 22 - sáng 23/6/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chứ...

Thực hiện Kế hoạch số 356-KH/TĐTN-TCKT ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “tổ c...

Nhằm Thúc đẩy thế hệ trẻ huyện Văn Giang nhận thức ngày càng sâu sắc hơn; đẩy mạnh giáo dụ...

Trong 2 phiên làm việc chiều ngày 08 và sáng 09/6/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phù Cừ...

Ngày 6/6/2022, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV...

Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, đẩy lùi văn hóa phẩm độc hại, nuôi dưỡng, ...

Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩ...