Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Kế hoạch số 8...

Nhằm giáo dục đạo đức, lý tưởng, lòng yêu nước,truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh ...

Ngày 17/10/2018, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Huyện đoàn - Hội đ...

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đ...

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; các Huyện, Thành đ...

Nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, đồng chí Trần Thị Huyền - Bí thư chi đoàn trường ...

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; nhằm kết nối, nuôi ...

Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018 – ...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Ngày 28/9, tạ...

Những năm qua, phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, đi đầu của đội ngũ cán ...

Năm 2018 là năm đầu tiên các cấp bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên tổ chức triển khai, học tập, tuyên ...

Ngày 28/5, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền về Chiến lược bả...

Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới 2018 đồng thời hưởng ứng Chương trình Tình nguyện mùa Đ...

Tích cực triển khai, thực hiện Quy định số 01 –QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư ...

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hưng Yên lần th...

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, phản bi...

Ngày 26/9, tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, UBKT Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị giám sát việc...

Thực hiện Chương trình số 13-CTr/HSV ngày 25/9/2017 của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh “Chươn...