Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Tối ngày 29/9/2020, Đoàn thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức Chương trình ...

Ngày 29/9/2020 Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn tổ cho cán bộ, đoàn viên h...

Chiều 25/9, tại huyện Ân Thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị ...

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Tối ngày 25/9...

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và ý ngh...

Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bá...

Ngày 18.9, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã phối hợp cùng Thành đoàn Hà Nội, Đoàn thanh niên Bộ Tài n...

Thực hiện Kế hoạch 222-KH/ TĐTN-TCKT, ngày 20/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên ...