Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; sự chỉ đạo của U...

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Nhằm...

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thành lập mô hìn...

Ngày 11/10/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị tọa đàm "Em yêu biển đảo quê hư...

hực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ ...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2021, ngày 08/11/20...

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021. Ngày 02/11/20...

Trong 7 ngày từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức ...

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ngày 28/01 và ngày 23/3/2021, Ban ...