Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Nhằm nâng cao nhận thức, định hướng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở về khai thá...

Thực hiện Kế hoạch số 356-KH/TĐTN-TCKT ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “tổ c...

Nhằm Thúc đẩy thế hệ trẻ huyện Văn Giang nhận thức ngày càng sâu sắc hơn; đẩy mạnh giáo dụ...

Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, đẩy lùi văn hóa phẩm độc hại, nuôi dưỡng, ...

Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩ...

      Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Nhằm đị...