Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Ngày 18.9, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã phối hợp cùng Thành đoàn Hà Nội, Đoàn thanh niên Bộ Tài n...

Thực hiện Kế hoạch 222-KH/ TĐTN-TCKT, ngày 20/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên ...

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Thủy lợi tổ chức tập huấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đản...

Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên...

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phòng, chống ma tuý...

Thực  hiện Kế hoạch số 58-KH/TĐTN-TCKT, ngày 21/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yê...

Ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển đảo, biên giới Qu...

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/UBKT, ngày 03/4/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiể...