Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Trong năm 2020, nhằm động viên gương cán bộ, đoàn viên tích cực thực hiện lối sống đẹp tro...

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng sôi nổi tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên r...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020. Cùng với việc đồng hành, ...

Hiện nay tình trạng mất an toàn giao thông trong độ tuổi thanh niên ngày càng có diễn biến...

Xác định đời sống tinh thần của học sinh, sinh viên  có vai trò quan trọng, góp phần hình ...

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Thủy lợi tổ chức Diễn đàn tuyên truyền thực hiện Chiến lược b...

Hiện nay việc sử dụng chai nhựa và các sản phẩm bằng nhựa một cách tràn lan, gây hưởng tới...

Thực hiện Kế hoạch số 228 -KH/TĐTN-TG ngày 26/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chứ...

Cùng với việc hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh ni...

Khuyến khích đoàn viên, sinh viên có thành tích tốt trong học tập và công tác là một trong...

Đoàn trường Cao đẳng cơ điện Thủy lợi Hưng Yên tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao đời...

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, Kế hoạch tuyên truyền ...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, Hướng dẫn s...

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Thủy lợi tổ chức Diễn đàn "Tác hại của ma túy với thanh niên"...

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban  Bí thư Trung ương Đoàn về ...