Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh tổ chức tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bá...

Ngày 18.9, Tỉnh đoàn Hưng Yên đã phối hợp cùng Thành đoàn Hà Nội, Đoàn thanh niên Bộ Tài n...

Thực hiện Kế hoạch 222-KH/ TĐTN-TCKT, ngày 20/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên ...

Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên...

Thực  hiện Kế hoạch số 58-KH/TĐTN-TCKT, ngày 21/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yê...

Ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển đảo, biên giới Qu...

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập...

Xác định việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những ...