Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Ngày 20/9/2019 tại Hội trường Trường Quân sự tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức...

Thực hiện Kế hoạch số:167-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 16/8/2019 “V/v Thành lập “Câu lạc bộ Tư vấn,...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Ngày 12/9, tạ...

Thực hiện Kế hoạch số 157-KH/TĐTN-TCKT, ngày 26/6/2019 của về việc “Giám sát của Ban Thườn...

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, thiết thực tổ chức các...

Ngày 12/9/2019, Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện & Thủy lợi tổ chức Hội nghị “Tư vấn, hỗ trợ s...

Nhằm đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh năm 2...

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính ...

Ngày 03/9, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ ra mắt ...

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/TĐTN-TG ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn...

Thiết thực tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh kh...

Ngày 30/8/2019, Đoàn đại biểu cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào gồm 50 đồng ch...

Ngày 28/8/2019, tại Hội trường UBND huyệnYên Mỹ, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện tổ chức Hộ...

Ngày 29.8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức...

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), n...