Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN CÁC NGÀY KỶ ...

Thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TG ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về "Thực h...

Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc, đẩy lùi văn hóa phẩm độc hại, nuôi dưỡng, ...

Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên làm tốt công tác giáo dục thông qua tổ chức các hoạt độ...

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớ...

Nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên thanh thiếu niên trong toàn huyện, Ngày 2...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022; Kế hoạch số 362-KH/TĐTN-P...

Ngày 16/10/2022 BTV Huyện đoàn tổ chức lễ ra mắt Mô hình CLB thanh niên giữ gìn ANTT, phòn...

Ngày 16/5/2022, Đoàn trường tổ chức Tọa đàm "Sách và cuộc sống"