Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên...

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phòng, chống ma tuý...

Thực  hiện Kế hoạch số 58-KH/TĐTN-TCKT, ngày 21/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yê...

Ngày 22/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển đảo, biên giới Qu...

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/UBKT, ngày 03/4/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc kiể...

Thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TĐTN-TCKT, ngày 02/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Kiể...

Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền các Nghị quyết của Đ...

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập...

Xác định việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những ...