Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 02-KH/TĐTN-SKHCN ngày 23/3/2023 giữa Đoàn TNCS Hồ ...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và Phong trào TTN năm 2023. Ngày 8/6/2023, BTV Huyện ...

Ngày 28/5, Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức "Hội nghị tuyên truyền chủ quy...

Sau hội nghị "Tuyên truyền về chủ quyền Biển đảo, Biên giới cho ĐVTN năm 2023" ngày 04/5/2...

Thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác, ngày 20/5, Ban Thường vụ Thành đoàn Hưng Yê...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, ngày 22/5/202...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, thiết thực Hư...

Thiết thực chào mừng kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chính Minh (15/5/1941 - 15/...