Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Ngày 4/6/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Khoái Châu tổ chức Hội nghị chuyên đề kỷ ...

Ngày 04/6/2021, BTV Huyện đoàn đã tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu ...

Ngày 27/5, Trung ương Đoàn phối hợp với VNPT VinaPhone gặp mặt báo chí công bố và phát độn...

Ngày 14/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng...

Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu...

Ngày 15/4/2021, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi trong toàn huyện...

Ngày 6/4/2021,Ban Thường vụ Huyện đoàn Khoái Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền và ph...

Nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị trong các cấp bộ Đoàn, giúp đoàn viên, thanh niên trong K...

Sinh hoạt theo chủ điểm tháng 3 “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” đã là đợt sinh hoạt chính t...