Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Ngày 16/5/2022, Đoàn trường tổ chức Tọa đàm "Sách và cuộc sống"

Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến phòng, chống ma túy năm 2022...

Chiều 26/9/2022, Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm ...

Ngày 27/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Mi...

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền...

Sáng ngày 26/9/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh t...

Thực hiện chương trình hợp tác liên ngành số 01/CTPH-TĐTN-AGRIBANK ngày 6/3/2019 giữa Agr...

Sáng ngày 19/9/2022, tại trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức họp báo...

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/TĐTN-TG ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tuyên...