Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường cao đẳng cơ điện thủy lợi Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2023

Đoàn trường cao đẳng cơ điện thủy lợi Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2023

         Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023; Các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tuyên truyền, quán triệt  phổ biến Nghị quyết, ngày 24/11/2023, Đoàn trường cao đẳng cơ điện thủy lợi Hưng Yên tổ chức hội nghị, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn cho đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên. 

 

đồng chí báo cáo viên của Đoàn trường truyền đạt, quán triệt nội dung của Nghị quyết Trung ương tám khóa XIII của Đảng

       

          Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 45/KL-TW ngày 17/11/2022 của BCH TW Đảng khoá XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Kết luận của Ban thường vụ Trung ương Đoàn, vv…

 

         

              Kết quả, đến nay 100% cán bộ, đoàn viên và trên 80% thanh niên trên địa bàn huyện được học tập, quán triệt, tuyên truyền. Đơn vị đã hoàn thành một trong chỉ tiêu của chương trình công tác năm đề ra. Đây là hoạt động thiết thực nhằm quán triệt các chủ trương của Đảng, của Đoàn tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn trường./.

 

Phương Thảo- Đoàn trường cao đẳng cơ điện thủy lợi Hưng Yên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN