Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với...

Thực hiện Kế hoạch số 140 -KH/TĐTN-TCKT, ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việ...

Thực hiện Kế hoạch số 140 -KH/TĐTN-TCKT, ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việ...

Ngày 14/6/2019, tại Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên t...

Thực hiện Công văn số 518-CV/TĐTN-TG ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “V/v xây d...

Phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã được Ban...

Ngày 20/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn thông tin tuyên truyền, đối ngoại cho ...

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Mi...

Sáng ngày 31/5/2019, tại Nhà văn hóa xã Quảng Châu, Ban Chỉ đạo hoạt động hè thành phố tổ ...

Ngày 22.5, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động hè...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Ngày 22/5, tạ...

Ngày 22 tháng 5, tại Hội trường trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ...

Ngày 21 tháng 5, tại Hội trường Khách sạn Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội n...

Trong 5 ngày từ ngày 14 đến ngày 18/5/2019, Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tổ chức chuyến hàn...