Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Ngày 01/9/2021, Thành đoàn Hưng Yên tổ chức sinh hoạt Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tư...

Sau 03 tháng triển khai, Chương trình #Thank you, Vietnam! đã ghi nhận 1.000.000 lời cảm ơ...

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn huyện đã tình nguyện tham gia hỗ ...

Triển khai Đề án "Cùng em đến trường" giai đoạn 2018 - 2022, nhằm phát huy vai trò xung k...

Sáng ngày 18/8/2021, Huyện đoàn Văn Lâm tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề Chỉ ...

Ngày 17/8/2021, Huyện đoàn Văn Lâm tổ chức học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại b...

Ngày 15-8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên đã tổ chức và chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đo...

Ngày 13/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức ...