Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viênViệt Nam tỉnh tổ chức Lớp tậ...

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020, nhằm đẩ...

Ngày 10/10, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với B...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, với mục tiêu ...

Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường...

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TĐTN-TG ngày 16/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức...