Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Hiện nay việc sử dụng chai nhựa và các sản phẩm bằng nhựa một cách tràn lan, gây hưởng tới...

Thực hiện Kế hoạch số 228 -KH/TĐTN-TG ngày 26/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chứ...

Cùng với việc hoàn thành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh ni...

Khuyến khích đoàn viên, sinh viên có thành tích tốt trong học tập và công tác là một trong...

Đoàn trường Cao đẳng cơ điện Thủy lợi Hưng Yên tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao đời...

Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, Kế hoạch tuyên truyền ...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, Hướng dẫn s...

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Thủy lợi tổ chức Diễn đàn "Tác hại của ma túy với thanh niên"...

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban  Bí thư Trung ương Đoàn về ...

Ngày 16/10/2020, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè và c...

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với pho...

Sáng 09/10/2020, tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn Hung Yên, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Hư...

Ngày 9/10, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hình mẫu than...

Hưởng ứng Ngày hội sáng tạo, khởi nghiệp năm 2020, ngày 8/10/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ...