Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tham gia chấn hưng văn hóa năm 2024

Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tham gia chấn hưng văn hóa năm 2024

           Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Chiều ngày 25.4 tại khách sạn Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn với chủ đề " Tuổi trẻ với nhiệm vụ giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tham gia chấn hưng văn hóa trong thời kỳ mới” năm 2024.

 

 

           Tham dự chương trình có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Lãnh đạo, cán bộ các ban chuyên môn Tỉnh đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và hơn 100 đồng chí là Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tại chương trình các đại biểu đã tích cực thảo luận trao đổi về các nội dung như Thực trạng, nhận thức của thế hệ trẻ đối với lĩnh vực văn hóa, tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, quá trình toàn cầu hóa trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… Đồng thời đưa ra các giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ, vai trò trong công tác giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và chấn hưng văn hóa trong thời kỳ mới; chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong xây dựng văn hóa, con người thời kỳ mới.

 

           Diễn đàn là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ  trong công tác phát triển của nền văn hóa Việt Nam và chấn chỉnh những thông tin tiêu cực, sai trái, lệch lạc của các thế lực thù địch về văn hóa, tạo nên sự hưng thịnh của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ kỷ nguyên số. Thông qua đó cũng giáo dục, định hướng tư tưởng, khích lệ tinh thần, lan tỏa những giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp đến đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN