Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ t1/2023 04/01/2023 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 12/2022 01/12/2022 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 01/11/2022 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 10/2022 01/10/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 9/2022 01/09/2022 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 8/2022 01/08/2022 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 7/2022 30/06/2022 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 062022 01/06/2022 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 6/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 03/2022 02/03/2022 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 02/2022 28/01/2022 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 02/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 01/2022 31/12/2021 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 01/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 12/2021 03/12/2021 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 12/2021 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 11/2021 01/11/2021 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2021 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 10/2021 01/10/2021 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 10/2021 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 092021 31/08/2021 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 9/2021 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 082021 01/08/2021 Tài liệu SHCĐ Tháng 8/2021 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 072021 01/07/2021 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2021 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 062021 01/06/2021 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2021 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 5 29/04/2021 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn số tháng 5/2021 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 4/2021 31/03/2021 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2021 Tải về