Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T2/2024 01/02/2024 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 2/2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T5/2024 01/05/2024 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2024 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T12/2023 05/12/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCD-T11/2023 02/11/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCD-T10 02/10/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T9/2023 02/09/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T8/2023 02/08/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T7/2023 02/07/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ-T5/2023 02/05/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ t3/2023 01/03/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ t2/2023 01/02/2023 Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 2/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn SHCĐ t1/2023 04/01/2023 Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 01/2023 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 12/2022 01/12/2022 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 01/11/2022 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 10/2022 01/10/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 9/2022 01/09/2022 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 8/2022 01/08/2022 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 8/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 7/2022 30/06/2022 Ban Tuyên giáo Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 062022 01/06/2022 Ban Tuyên giáo Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số tháng 6/2022 Tải về
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 03/2022 02/03/2022 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2022 Tải về