Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX 22-KH/TU 04/06/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về
Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX 256 - KH/TĐTN- TG 04/06/2021 Ban Tuyên giáo Kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về
Học tập nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX 01 - CTr/TĐTN - TG 04/06/2021 Ban Tuyên giáo CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX Tải về