Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
22-KH/TU 04/06/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tải về
256 - KH/TĐTN- TG 04/06/2021 Ban Tuyên giáo Kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 Tải về
01 - CTr/TĐTN - TG 04/06/2021 Ban Tuyên giáo CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX Tải về