Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Công văn 24/02/2011 Công văn "V/v bình chọn Giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2009 ” Tải về
Công văn 24/02/2011 Công văn “V/v lựa chọn đại biểu tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên” Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Đề cương tuyên truyền 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Năm Thanh niên 2011 Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2011) Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Tài liệu tuyên truyềnkỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ( Bổ sung, phát triển năm 2011) Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam ( 2/9/1945 - 2/9/2010) Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng ( 1/8/1930 - 1/8/2010) Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Gợi ý trả lời câu hỏi tìm hiểu " Quân khu 3 lịch sử và nhưng chiến công" Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 24/02/2011 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2010) Tải về
Tài liệu tham khảo 24/02/2011 Chỉ thị về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo dức xã hội Tải về
Tài liệu tham khảo 24/02/2011 bài viếng các anh hùng liệt sỹ Tải về
Tài liệu tham khảo 24/02/2011 Phát biểu tri ân của Tuổi trẻ với cac anh hùng liệt sỹ, đọc lời hứa quyết tâm và từ biệt các anh hùng liệt sỹ Tải về
Nghị quyết 24/02/2011 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2011 Tải về
Quyết định 24/02/2011 Quyết định V/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tải về
Quyết định 24/02/2011 Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, Tải về
Quyết định 24/02/2011 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo tháng Thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2009 Tải về
Báo cáo 24/02/2011 Báo cáo Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH" Tải về