Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Chương trình 29/11/2011 Ban Thanh niên nông thôn-Công nhân & Đô Chương trình Tuổi trẻ Hưng Yên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 Tải về
Giấy triệu tập 23/11/2011 Ban Tuyên Giáo Giấy triệu tập Tham gia Liên hoan nghệ thuật "Bừng sáng sức trẻ Hưng Yên" Tải về
Chương trình 17/11/2011 Ban TTN - TH Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên năm học 2011 - 2012 Tải về
Kế hoạch 15/11/2011 Ban Tổ chức kiểm tra Kế hoạch Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011 Tải về
Kế hoạch 04/11/2011 Ban Tổ chức- Kiểm tra Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tải về
Báo cáo 03/11/2011 Ban Tổ chức kiểm tra BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN Tải về
Công văn 28/10/2011 Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Công văn V/v tham gia Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2011 Tải về
Kế hoạch 28/10/2011 Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT cho ĐVTN năm 2011 Tải về
Chương trình 28/10/2011 Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA TỈNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VÀ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Về việc “Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Hưng Yên trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống” giai đoạn 2011 - 2015 Tải về
Báo cáo 28/10/2011 Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” Tải về
Tờ Trình 28/10/2011 Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tờ trình về việc khen thưởng Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2010 Tải về
Kế hoạch 25/10/2011 Kế hoạch Thành lập và tổ chức hoạt động của đội thanh niên tình nguyện phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư. Tải về
Công văn 24/10/2011 Ban Tuyên Giáo Tổ chức tổng kết và nộp bài cuộc thi tìm hiểu Hưng Yên xưa và nay Tải về
Công văn 18/10/2011 Văn Phòng Phụ lục 5b Các phong trào, các cuộc vận động Tải về
Công văn 18/10/2011 Văn Phòng V/v báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 Tải về
Công văn 26/09/2011 Công văn V/v Báo cáo số chi Đoàn ở các thôn, khu phố Tải về
Chương trình 26/09/2011 Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011- 2012 Tải về
Công văn 23/09/2011 Công văn “V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và ĐV, TTN” Tải về
Kế hoạch 22/09/2011 Kế hoạch Thực hiện “Ngày pháp luật” trong các cấp bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 14/09/2011 Kế hoạch Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho đoàn viên thanh niên năm 2011 Tải về