Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Tài liệu tham khảo 24/02/2011 Chỉ thị về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo dức xã hội Tải về
Tài liệu tham khảo 24/02/2011 bài viếng các anh hùng liệt sỹ Tải về
Tài liệu tham khảo 24/02/2011 Phát biểu tri ân của Tuổi trẻ với cac anh hùng liệt sỹ, đọc lời hứa quyết tâm và từ biệt các anh hùng liệt sỹ Tải về
Nghị quyết 24/02/2011 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2011 Tải về
Quyết định 24/02/2011 Quyết định V/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tải về
Quyết định 24/02/2011 Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, Tải về
Quyết định 24/02/2011 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo tháng Thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2009 Tải về
Báo cáo 24/02/2011 Báo cáo Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH" Tải về
Báo cáo 24/02/2011 Báo cáo Tổng kết 10 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 23/02/2011 Kế hoạch Tổ chức Năm Thanh niên 2011 Tải về
Kế hoạch 23/02/2011 Kế hoạc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệmm 80 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tải về
Kế hoạch 23/02/2011 kế hoạch tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2010 Tải về
Kế hoạch 23/02/2011 Kế hoạch tổ chức ba cuộc thi Tải về
Kế hoạch 23/02/2011 Kế hoạch Tổ chức chương trình “Ngày hội non sông” khối các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên năm 2010 Tải về
Kế hoạch 23/02/2011 Kế hoạch hành động tháng thanh niên năm 2010 Tải về
Chương trình 23/02/2011 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011 Tải về
Chương trình 23/02/2011 Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 Tải về
Chương trình 23/02/2011 Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2009 Tải về