Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp đoàn kiểm tra giám sát chuyên đề và giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp đoàn kiểm tra giám sát chuyên đề và giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp đoàn kiểm tra giám sát chuyên đề và

giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2020

Ảnh: Đ/c Ngô Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn kết luận

Thực hiện Kế hoạch số 89 -KH/UBKTTWĐ, ngày 11/02/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn về việc kiểm tra giám sát chuyên đề và giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2020, ngày 25/5/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp đoàn kiểm tra giám sát chuyên đề và giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên và  Huyện đoàn Khoái Châu

Thành phần đoàn kiểm tra giám sát Trung ương Đoàn gồm 7 đồng chí, do đồng chí Ngô Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn kiểm tra giám sát của Trung ương Đoàn có các đồng chí: Bùi Huy Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Doãn Thế Dương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn; Vũ Hồng Luyến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn. Đoàn kiểm tra giám sát các nội dung: công tác xây dựng Đoàn, công tác đoàn viên; việc triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác phân loại đoàn viên; thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Trước đó, Đoàn kiểm tra giám sát của Trung ương Đoàn đã về huyện đoàn Khoái Châu kiểm tra giám sát tại 4 Đoàn cơ sở: Đoàn thanh niên thị trấn Khoái Châu, Đoàn xã Ông Đình, Hàm Tử, Đông Kết và Ban Thường vụ huyện đoàn khoái Châu. Riêng Đoàn thanh niên thị trấn Khoái Châu làm việc với Bí thư các Chi đoàn.

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN