Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
100% cán bộ Tỉnh đoàn Hưng Yên hoàn thành kế hoạch đi cơ sở theo chương trình 1 + 2 năm 2022

100% cán bộ Tỉnh đoàn Hưng Yên hoàn thành kế hoạch đi cơ sở theo chương trình 1 + 2 năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn Trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022”, năm 2022 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tăng cường cử cán bộ đi cơ sở theo chương trình 1 + 2.

 

Đồng chí Vũ Hồng Luyến - Ủy viên BCH TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tặng 05 suất học bổng cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Mỹ Hào.

Hiện nay, cơ quan Tỉnh đoàn Hưng Yên có 05 ban và 13 đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách, (không tính 01 kế toán, 01 văn thư, 01 lái xe, 01 nhân viên kỹ thuật đánh máy thuộc Văn phòng Tỉnh đoàn). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TĐTN-TCKT của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2022” tới 100% cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn thuộc đối tượng quy định đã chủ động xây dựng kế hoạch đi cơ sở của cá nhân và đăng ký đi các chuyên đề theo Chương trình công tác năm 2022; các chủ trương mới của Đoàn cấp tỉnh và Trung ương; năm bắt tình hình ở cơ sở, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi, tổ chức bộ máy, tổ chức và hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư; công tác đoàn vu, đoàn tịch; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; tham gia sinh hoạt Đoàn; định hướng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức sinh hoạt đoàn ở địa bàn dân cư; công tác phát triển đoàn viên mới; tình hình sinh hoạt và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn ở địa bàn dân cư; tham gia, chia sẻ, định hướng, phối hợp hỗ trợ hoạt động cho các mô hình thanh niên ở địa phương; tìm hiểu, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các công trình tiêu biểu trong triển khai hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; triển khai các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học; nắm bắt tình hình triển khai các công trình thanh niên, các địa chỉ tình nguyện để vận động nguồn lực hỗ trợ; nắm bắt mô hình hay, cách làm việc có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; khảo sát hiệu quả thực hiện các hoạt động tình nguyện, hoạt động bảo vệ môi trường; năm bắt tình hình hình thanh thiếu nhi địa bàn vùng tôn giáo trên địa bàn tỉnh...

 

Cán bộ Tỉnh đoàn khảo sát Mô hình nuôi ếch kết hợp cá rô đầu vuông thương phẩm tại Phù Cừ

Từ việc đi cơ sở chuyên đề, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã nắm bắt được nhiều mô hình hay, hiệu quả ở cơ sở, từ đó có biện pháp tham mưu nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

 

BAN TỔ CHỨC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN