Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban chấp hành Đoàn trường cao đẳng cơ điện thủy lợi Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023

Ban chấp hành Đoàn trường cao đẳng cơ điện thủy lợi Hưng Yên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023

              Thực hiện Hướng dẫn số 01HĐ/TĐTN-TG ngày 04/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2023”. Đoàn trường cao đẳng cơ điện thủy lợi Hưng Yên đã tích cực tổ chức đa dang nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống cách mạng vẻ vang, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Vòng chung khảo Hội thi học sinh sinh viên chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

             Cụ thể, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023); kỷ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023) kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023; kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

         Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của tuổi trẻ vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Một số hình ảnh các hoạt động khác:

 

Chương trình kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

 

Lễ kỷ niệm kỷ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023)

 

Lễ kỷ niệm kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

 

Gặp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2023)

 

Đoàn trường cao đẳng Cơ điện thủy lợi tỉnh Hưng Yên 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN