Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tổ chức Chương trình Ký cam kết đoàn viên thanh niên không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tổ chức Chương trình Ký cam kết đoàn viên thanh niên không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020

 

       Ngày 07/01, tại Tỉnh đoàn Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình Ký cam kết đoàn viên thanh niên không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020; Nhằm hỗ trợ, trang bị kiến thức cho đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

 

 

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh chứng kiến ký cam kết

 

Dự Chương trình có các đồng chí: Lê Quang Toản - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tuấn Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Huyện, Thị, Thành phố.

 

 

       Tại buổi Lễ, dưới sự chứng kiến của đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các đồng chí Bí Thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các Huyện, Thị, Thành phố cũng đã tiến hành ký cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Xuân Thoại  - Ban Phong trào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN