Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn  và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; sự chỉ đạo của UBKT Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên đã chủ động tham mưu các biện pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Thực hiện Kế hoạch số 261-KH/TĐTN-TCKT, ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Kiểm tra, giám sát năm 2021”. Từ ngày 22 đến ngày 26/11/2021, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2021 tại 10 Huyện, thị, thành đoàn trong toàn tỉnh.

Ảnh: Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 tại Huyện đoàn Ân Thi

Qua kiểm tra, giám sát, 100% đoàn các cấp trong tỉnh đã xây dựng được Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021 của đơn vị, đồng thời triển khai thực hiện cụ thể hóa chủ đề công tác:Thanh niên Hưng Yên khởi nghiệp, lập nghiệp”, công tác Đoàn và phong trào TTN toàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực thể hiện trên các mặt công tác: Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018-2022” có dư­ luận xã hội trong thanh thiếu niên được tăng cường, đặc biệt là trong tình hình đnhững kết quả tốt. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư­ tưởng và định hướng dại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

 Các cấp bộ Đoàn đã tích cực phát huy vai trò của thanh niên trong xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung vào việc triển khai 3 phong trào hành động cách mạng:“Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” đạt nhiều kết quả

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ cán bộ, ĐVTN nghiên cứu khoa học và thúc đẩy thanh niên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất và cuộc sống. Ngoài ra, đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã tích cực tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo để hỗ trợ ĐVTN trong ứng dụng KHCN, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, công tác.

Công tác đoàn viên được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, chú trọng. Trong năm 2021, toàn tỉnh kết nạp được 10.425 đoàn viên mới. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh trên địa bàn tỉnh nói riêng và học sinh cả nước nói chung phải tạm thời nghỉ học để thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng tới tiến độ, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới ở các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn, chủ động rà soát, kết nạp đoàn viên mới và không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới.

Các chủ trương lớn về công tác xây dựng Đoàn như: việc đi cơ sở của cán bộ Đoàn (1+2), mô hình cơ sở Đoàn 3 chủ động, xây dựng chi đoàn mạnh, Hướng dẫn 1+1, việc thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước… được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai đến các đơn vị trực thuộc. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn về công tác xây dựng Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Đoàn các cấp tiếp tục cụ thể hóa triển khai hiệu quả.

Để phát huy hiệu quả mặt tích cực, khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt các nội dung: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và nắm bắt tình hình, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên; Quan tâm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Triển khai các phong trào, hoạt động của Đoàn, Đội bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao và Nghị quyết của cấp ủy cùng cấp; Thực hiện tốt công tác hồ sơ, sổ sách của Đoàn-Đội; Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đội viên, đoàn viên, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027...

Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN