Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo duy trì có hiệu quả mô hình “Tổ xung kích tuyên truyền pháp luật”

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo duy trì có hiệu quả mô hình “Tổ xung kích tuyên truyền pháp luật”

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thành lập mô hình “Tổ xung kích tuyên truyền pháp luật” . Sau gần 1 năm hoạt động hiệu quả, trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo duy trì mô hình, trong đó đẩy mạnh đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động để thích ứng với những tác động từ tình hình an ninh chính trị trong và ngoài nước, tình hình thiên tai, dịch bệnh mới ngày càng diễn biến phức tạp.

Trong thực hiện công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, công tác tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và triển khai thực hiện tốt thông qua việc đẩy mạnh công tác truyên truyền giáo dục giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về chính trị; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Căn cứ tình hình thực tiễn các điều kiện của đơn vị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch và triển khai mô hình “Tổ xung kích tuyên truyền pháp luật” để thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tổ xung kích được thành lập tháng 2/2020, đến nay có 25 báo cáo viên pháp luật, đang công tác tại các đơn vị như Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Phòng An ninh mạng… và các thành viên xung kích tuyên truyền pháp luật tại Công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia.

   Năm 2021, mô hình “Tổ xung kích tuyên truyền pháp luật” tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì và đẩy mạnh hoạt động, tiếp tục mở rộng phạm vi, đối tượng tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức để thu hút được đông đảo nhân dân hưởng ứng, quan tâm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và đảm bảo tốt tình hình ANTT. Ngoài tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT, Tổ xung kích còn có các nội dung, hình thức hoạt động mới như:  Tham gia trực tiếp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm; tuyên truyền các nội dung dưới hình thức trực tuyến; vận động nguồn lực tặng xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn tham gia giao thông an toàn... để các em có điều kiện tốt hơn trong học tập và đảm bảo an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông.

Tổ xung kích đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ phổ biến pháp luật trực tiếp tại các địa bàn cơ sở, các khu dân cư, nhất là khối trường học. Trong năm đã phối hợp tham gia tuyên truyền tại 08 hội nghị trực tiếp, 03 hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT cho trên 10.000 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên và nhân dân; phát trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Những hoạt động tuyên truyền Pháp luật tiêu biểu của Tổ tuyên truyền như: Tuyên truyền cách nhận diện ma túy và phương pháp phòng tránh cho học sinh trường THCS Phương Chiểu, THCS Ngọc Thanh, THPT Chuyên Hưng Yên; tuyên truyền về an toàn giao thông tại THCS Lê Lợi, THCS Lê Quý Đôn, THPT Kim Động, tuyên truyền kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường tại THCS An Viên, tuyên truyền về kỹ năng thoát hiểm, PCCC & CNCH tại THCS Hiến Nam, Tuyên tuyền về Luật An ninh mạng cho cán bộ Đoàn …

Để công tác tuyên truyền nhất là đưa nội dung quy định của pháp luật được tiếp cận được với nhiều người dân, Tổ xung kích tuyên truyền Pháp luật đã chủ động phối viết, đăng tải, chia sẻ 32 tin bài trên truyền hình, trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, trang fan page Tuổi trẻ Hưng Yên, fanpage của Đoàn thanh niên Công an tỉnh. Nội dung các tin, bài, phóng sự phản ánh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

 Với cách làm đổi mới, sáng tạo trong năm 2021, “Tổ xung kích tuyên truyền pháp luật” đã phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, giúp cán bộ, đoàn viên, TTN và nhân dân tiếp cận được với những nội dung quy định của pháp luật được kịp thời, hiệu quả.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN