Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị, góp ý, bổ sung Luật Thanh niên năm 2019

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị, góp ý, bổ sung Luật Thanh niên năm 2019

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luận liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, ngày 06/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý, bổ sung Luật Thanh niên.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Doãn Thế Dương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đại diện các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, lãnh đạo các ban, bộ phận Tỉnh đoàn.


Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đã có 16 ý kiến tham gia góp ý, bổ sung sửa đổi Luật Thanh niên trong đó tập trung vào các nội dung như: Các quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên, chính sách đối với thanh niên đặc thù, trách nhiệm của tổ chức Đoàn; trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sức khỏe, trong quản lý nhà nước và xã hội; …

Các đại biểu nêu quan điểm Luật Thanh niên sửa đổi cần quy định rõ hơn về việc bảo vệ thanh niên trước những tệ nạn xã hội, sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị về trách nhiệm đối với thanh niên; quy định về độ tuổi, giới tính, các chính sách pháp luật đối với thanh niên; làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Thanh niên, trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, các tổ chức kinh tế - xã hội đối với thanh niên...


Đại biểu tham gia góp ý sửa đổi Luật Thanh niên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Doãn Thế Dương - Phó Bí thư tỉnh Đoàn ghi nhận, cảm ơn các ý kiến góp ý của đại biểu và đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai việc lấy ý kiến góp ý, bổ sung Luật Thanh niên tại đơn vị để taok cơ hội cho cán bộ, đoàn viên dduocj tham gia, góp ý sửa đổi Luật Thanh niên cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời tạo được sự đồng thuận của cán bộ , đoàn viên, thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Ban Tuyên giáo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN