Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐT-BTC và Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giai đoạn 2019 – 2022

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐT-BTC và Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giai đoạn 2019 – 2022

Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022 và

Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022

          Thực hiện Kế hoạch số 442-KH/TWĐTN-BTC ngày 09/11/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC  của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022 và Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022”. Ngày 23/11/2021 tại hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022 và Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022

Ảnh 1: Đ/c Vũ Hồng Luyến - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Kết luận 07, 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại hội nghị

          Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Luyến - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Kết luận 07, 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung của Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa XI) bằng nhiều giải pháp trong công tác cán bộ Đoàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ sở.

          Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ Đoàn được quan tâm đẩy mạnh. Việc tuyển chọn cán bộ Đoàn được thực hiện đảm bảo từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp theo Quy chế; trong đó chú trọng các tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới. Công tác quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch được thực hiện định kỳ hằng năm, theo đúng quy trình của Đảng.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những năm qua thì hiện nay công tác cán bộ và chất lượng cán bộ Đoàn các cấp vẫn còn bộc lộ những hạn chế, đó là: Vai trò tham mưu của các cấp bộ Đoàn đối với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc cụ thể hóa, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn đạt chuẩn theo Quy chế ở một số nơi còn chưa kịp thời do đội ngũ cán bộ Đoàn ở một số nơi còn kiêm nhiệm nên việc giành thời gian nâng cao trình độ lý luận chính trị còn gặp khó khăn. Việc chuyển công tác của cán bộ Đoàn quá tuổi quy định theo Quy chế cán bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở. Công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ, cán bộ trẻ ở một số địa phương chưa được cấp ủy Đảng quan tâm đúng mức dẫn đến việc khuyết thiếu cán bộ Đoàn, nhất là ở các chi đoàn, Đoàn cơ sở. Chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ Đoàn cấp cơ sở còn hạn chế nên không ít cán bộ Đoàn chưa thực sự tâm huyết.

Ảnh 2: Toàn cảnh hội nghị hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 07, 08 của Ban Chấp  hành Trung ương Đoàn

Trong triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TWĐT-BTC, ngày 05/3/2019 về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022, BTV Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các nội dung, giải pháp theo Kết luận của Trung ương Đoàn vào kế hoạch, hoạt động, chương trình công tác của các đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, các đơn vị có liên quan và lộ trình thực hiện các nội dung, giải pháp sát với yêu cầu thực tiễn. Qua đó, góp phần giữ vững sự ổn định về tổ chức của cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; chất lượng hoạt động được đảm bảo, có nhiều nét đổi mới về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư .

          Khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác tổ chức, chất lượng hiệu quả hoạt động của Đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư. Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư được làm thường xuyên, liên tục. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, nhân rộng những mô hình, cách thức tổ chức sáng tạo, hiệu quả. Tranh thủ mọi nguồn lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi cơ sở, đảm bảo công tác nắm bắt, chỉ đạo thường xuyên, hướng dẫn cụ thể của Đoàn cấp trên đối với cơ sở.

          Trước những kết quả đạt được sau hơn 02 năm triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem đây là những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết, thường xuyên và sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Kết luận của Ban Bí Thư Trung ương Đoàn, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư trong thời gian tới./.

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN