Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHQS TỈNH TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO ĐIỂM SINH HOẠT, THẢO LUẬN VỀ CÁC CUỐN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ TRONG NĂM 2022

ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHQS TỈNH TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO ĐIỂM SINH HOẠT, THẢO LUẬN VỀ CÁC CUỐN SÁCH VIẾT VỀ BÁC HỒ TRONG NĂM 2022

            Thực hiện Kế hoạch số 316 ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên, Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức điểm sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ với những câu chuyện chuyện rất chân thực, ý nghĩa về cuộc đời của Bác tại Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh.

 

       

Trong năm 2022, đơn vị Đoàn Cơ sở Phòng tham mưu đã tổ chức được 11 buổi sinh hoạt và giới thiệu, thảo luận 11 cuốn sách viết về Bác Hồ như: "Búp sen xanh" tác giả Sơn Tùng,  "Hồ Chí Minh vĩ đại một con người" tác giả GS Trần Văn Giàu, "Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam" tác giả Võ Nguyên Giáp , "Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài" tác giả PGS, TS Đức Vượng, "Ở bên Bác Hồ" tác giả Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến, "Học tập đạo đức Bác Hồ" tác giả Vũ Khiêu, "Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn" tác giả PGS, TS. Lê Văn Tích (chủ biên), "Chuyện kể Bác Hồ với Phụ nữ" tác giả Nguyễn Văn Dương (sưu tầm và biên soạn), "Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh" tác giả Võ Nguyên Giáp, "Hoa Râm bụt" tác giả Sơn Tùng, "Hồ Chí Minh hành trình từ làng Sen đến Ba Đình" (1890-1969) tác giả TS. Văn Thị Thanh Mai...

       Thông qua tổ chức điểm sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ đã giúp đoàn viên thanh niên hiểu hơn về chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, góp phần định hướng cho ĐVTN thực hiệu quả Kết luận sô 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                   Một số hình ảnh các buổi sinh hoạt:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  ĐOÀN TN BỘ CHQS TỈNH

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN