Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm năm 2022

Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm năm 2022

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của tỉnh; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của tuổi trẻ và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,. Trong năm 2022, Đoàn trường Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Trong năm, Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022); kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11-2022) …

Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của tuổi trẻ vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động kỷ niệm: 

 

 

                                                                                                                             ĐOÀN TRƯƠNG CĐ CƠ ĐIỆN THỦY LỢI

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN