Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Tô Hiệu chỉ đạo điểm tổ chức cho đoàn viên, thanh niên sinh hoạt, thảo luận định kỳ về các cuốn sách viết về Bác Hồ

Đoàn trường cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Tô Hiệu chỉ đạo điểm tổ chức cho đoàn viên, thanh niên sinh hoạt, thảo luận định kỳ về các cuốn sách viết về Bác Hồ

         Thực hiện Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TG ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về "Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021- 2026"; nhằm cụ thể các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, Đoàn trường chỉ đạo Chi đoàn 1 A định kỳ sinh hoạt, thảo về về các cuốn sách viết về Bác.

 

 

          Theo đó, mỗi tháng, Chi đoàn lựa chọn  các cuốn sách để các cấp bộ Đoàn tham khảo đưa vào tổ chức sinh hoạt thảo luận. như: như: “Búp sen xanh” tác giả Sơn Tùng, “Hồ Chí Minh vĩ đại một con người” tác giả GS Trần Văn Giàu, “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam” tác giả Võ Nguyên Giáp , “Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài” tác giả PGS, TS Đức Vượng, “Ở bên Bác Hồ” tác giả Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến, “Học tập đạo đức Bác Hồ” tác giả Vũ Khiêu, “Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn” tác giả PGS, TS. Lê Văn Tích (chủ biên), “Chuyện kể Bác Hồ với Phụ nữ” tác giả Nguyễn Văn Dương (sưu tầm và biên soạn), “Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” tác giả Võ Nguyên Giáp, “Hoa Râm bụt” tác giả Sơn Tùng, “Hồ Chí Minh hành trình từ làng Sen đến Ba Đình” (1890-1969) tác giả TS. Văn Thị Thanh Mai…

 

       Có thể thấy đây là hoạt động sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động tuổi trẻ huyện nhà về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng thanh niên Tiên Lữ thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN