Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Tô Hiệu duy trì hiệu quả câu lạc bộ Lý luận trẻ năm 2022

Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Tô Hiệu duy trì hiệu quả câu lạc bộ Lý luận trẻ năm 2022

          Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học.

 

 

             Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Tô Hiệu đã thành lập CLB Lý luận trẻ nhằm vận động và định hướng đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội; tích cực tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội; đồng thời tham góp nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực vào công tác nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp.

 

           

             Trong năm 2022, Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường n tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ hàng quý với một số nội dung như: Định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay, Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tự hào 77 mùa thu độc lập, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Các buổi sinh hoạt đều diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các đoàn viên, thanh niên sôi nổi chia sẻ về những chủ đề do Ban chủ nhiệm đưa ra.

 

Đoàn trường Cao đẳng KT- KT Tô Hiêu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN