Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm 2022

Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm 2022

Trong năm 2022, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên làm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống cách mạng vẻ vang, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành chủ trương,

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022); kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).

Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của tuổi trẻ vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Một số hình ảnh các hoạt động khác: 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022):

Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022):

Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022):

 

                                                                                                                                                                    BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN