Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN CÁC NGÀY KỶ NIỆM, CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN CÁC NGÀY KỶ NIỆM, CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của tỉnh; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của tuổi trẻ và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong năm 2022, Đoàn trường Đại họcTài chính - QTKD đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

 

 

Trong năm, Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, Thành lập Đoàn, Ngày thống nhất đất nước, Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...

 Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của tuổi trẻ vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng...

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN