Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đội tri thức trẻ tỉnh tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2021

Đội tri thức trẻ tỉnh tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2021

        Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021; Kế hoạch số 279-KH/TĐTN-PT ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng hè năm 2021”. Trong tháng 7 năm 2021, Đội tri thức trẻ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của cán bộ trẻ trong hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp ĐVTN, người dân tiếp cận, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

Đội tri thức trẻ tỉnh tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi ba ba gai cho đoàn viên, thanh niên

và hộ nông dân tại huyện Văn Lâm

 

 

         Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đội tri thức trẻ tỉnh triển khai phối hợp cùng Đoàn thanh niên Sở khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức 02 hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cho gần trên 50 đoàn viên, thanh niên và hộ dân tại các huyện Văn Lâm và Kim Động. Tại các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các thành viên trong Đội Tri thức trẻ đã truyền đạt, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ba ba gai và phòng trừ bệnh cho ba ba gai; kỹ thuật nuôi giun quế và các quy trình chăm sóc, thu hoạch giun quế... Bên cạnh đó, các thành viên Đội tri thức trẻ còn hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, hộ gia đình áp dụng những kỹ thuật mới trong chăn nuôi để nâng cao năng suất, phòng chống dịch bệnh, phát triển quy mô sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh nhà.

 

 

Đội tri thức trẻ tỉnh tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi giun quế

cho đoàn viên, thanh niên tại huyện Kim Động

 

 

        Đây là hoạt động thiết thực thể hiện vai trò trách nhiệm, tinh thần xung kích đi đầu của Đội Tri thức trẻ nói riêng và tuổi trẻ tỉnh Hưng Yên nói chung, không chỉ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị mà còn tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN