Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hưng Yên đưa giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư vào thực tiễn công tác Đoàn

Hưng Yên đưa giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư vào thực tiễn công tác Đoàn

Hưng Yên đưa giải pháp nâng cao chất lượng

hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư vào thực tiễn công tác Đoàn

Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động và sinh hoạt của chi đoàn trên địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn nhiều bất cập, hạn chế, cần có những giải pháp tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục, năm 2019 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 162-KH/TĐTN-TCKT, về việc “Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 -2022” tới 10/10 Huyện, Thị, Thành đoàn trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp bước đầu chuyển biến hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh

Hiện nay, toàn tỉnh có 871 chi đoàn thuộc khối địa bàn dân cư, với gần 18.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn trên địa bàn dân cư tới các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Các đồng chí Bí thư các chi đoàn khối địa bàn dân cư đã xác định rõ, công tác cán bộ Đoàn là khâu then chốt, có ảnh hưởng lớn tới phong trào Đoàn tại các địa phương. Bởi vậy, ngay từ đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phát hiện, động viên các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bội đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn... giới thiệu là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn. Việc chọn lựa Bí thư Chi đoàn là yếu tố quan trọng có tính quyết định đến chất lượng hoạt động của Chi đoàn. Tại một số địa phương, việc lựa chọn những đoàn viên là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng có nguyện vọng trở về địa phương công tác được lãnh đạo cấp ủy quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ làm Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn. Đây là lực lượng cán bộ trẻ, có trình độ và nhiệt huyết, sãn sàng cống hiến cho công tác Đoàn tại địa phương. Trong năm 2019, đội ngũ Bí thư, phó bí thư chi đoàn địa bàn dân cư trong toàn tỉnh có xu hướng trẻ hóa và trình độ ngày càng nâng cao.... Đồng thời, tại các chi đoàn thôn, tổ dân phố thực hiện nghiêm việc không bố trí đoàn viên đi làm ăn xa, thường xuyên không có mặt tại địa bàn là Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn. Đây là yếu tố quan trọng, đánh dấu bước tiến trong công tác cán bộ Đoàn tại các địa phương. Trong năm 2019, các huyện, thị, thành Đoàn tổ chức 10 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư. Đây là dịp để trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ bí thư chi đoàn tại các địa phương trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tại một sô đơn vị như: Huyện đoàn Khoái Châu, huyện Đoàn Phù Cừ đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi. Đây là dịp để đội ngũ Bí thư chi đoàn được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tuyên dương những tấm gương bí thư chi đoàn điển hình có nhiều sáng kiến và thành tích tiêu biểu trong việc lãnh đạo công tác đoàn tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Các cấp bộ Đoàn đã tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên và tích cực tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019). Tại các chi đoàn, Đoàn cơ sở ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tiến hành rà soát chất lượng, số lượng thanh niên, đội viên trưởng thành đủ điều kiện xét kết nạp vào Đoàn. Đồng thời, tiến hành phân loại, đánh giá, lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên ở các khối đối tượng. Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, đội viên trưởng thành vào Đoàn; Tổ chức các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về tổ chức Đoàn cho thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành. Lựa chọn Báo cáo viên tại các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn thanh niên là cán bộ Đoàn cấp cơ sở trở lên, có kiến thức, hiểu biết và khả năng tuyên truyền các nội dung cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đoàn các cấp tỉnh Hưng Yên cung cấp, đăng tải các các tài liệu bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Đoàn trên hệ thống kênh thông tin của Đoàn. Qua đó, góp phần giúp đội viên, thanh niên có tài liệu nghiên cứu, có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu các nội dung cốt lõi trước khi được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tại các chi đoàn, việc kết nạp đoàn viên mới được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục, không chạy theo số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Chi đoàn thôn, tổ dân phố nhân rộng các loại hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ để phát huy, đoàn kết, tập hợp thanh niên và từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên. Đối với đội ngũ đoàn viên mới được kết nạp, các cấp bộ Đoàn chú trọng thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, nhất là đoàn viên mới kết nạp; kết hợp nội dung rèn luyện đoàn viên với các tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên cập nhật kiến thức về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương, tổ chức học tập các bài lý luận chính trị cho đoàn viên trên địa bàn. Đồng thời, triển khai nghiêm túc chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, coi đây là giải pháp quan trọng và bắt buộc trong việc nâng cao chất lượng đoàn viên. Đảm bảo 100% đoàn viên phải đăng ký rèn luyện đoàn viên, lấy đây là căn cứ quan trọng trong công tác đánh giá, xếp loại đoàn viên cuối năm.

Các cấp bộ Đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với củng cố tổ chức, bộ máy tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư. Qua các đợt kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trong năm 2019, việc duy trì sinh hoạt chi đoàn, họp Ban Chấp hành chi đoàn định kỳ mỗi tháng một lần được các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời các chi đoàn thực hiện đổi mới phương thức quản lý đoàn viên phù hợp với đặc thù của khu vực, địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng việc tổ chức hoạt động phong trào tại cơ sở trên địa bàn dân cư theo đặc thù cụ thể của địa phương, đơn vị như: Đối với khu vực đô thị: Tập trung các hoạt động đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, các phong trào sáng tạo,...; Đối với khu vực nông thôn: Tập trung đầu tư các giải pháp hỗ trợ đoàn viên, thanh niên xây dựng mô hình kinh tế, hợp tác xã thanh niên, tổ sản xuất... hỗ trợ, chuyển giao công nghệ để lập nghiệp, phát triển sản xuất. Hàng tháng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn biên soạn và phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn  tới 100% chi đoàn trong toàn tỉnh. Đồng thời cử các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn, cán bộ cơ quan Đoàn cấp huyện đoàn tham dự một số buổi sinh hoạt với chi đoàn thôn, khu phố nhằm nắm bắt tình hình và định hướng nâng cao chất lượng hoạt động, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn thường xuyên phân công cán bộ rà soát tình hình hoạt động các chi đoàn trên địa bàn dân cư, đặc biệt là các chi đoàn hoạt động còn yếu kém, chi đoàn ít đoàn viên, khó phát triển đoàn viên, có nguy cơ không còn chi đoàn để tìm giải pháp khắc phục. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành  Đoàn  đã đẩy mạnh, hướng dẫn xây dựng, tổ chức một số mô hình sinh hoạt nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn như sinh hoạt toàn đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn, tổ chức kết nghĩa giữa các chi đoàn.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn thì sự quan tâm của cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền địa phương là nhân tố đặc biệt quan trọng đến sự vững mạnh của chi đoàn. Trong năm 2019, các chi đoàn trên địa bàn dân cư đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp của cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn cấp trên về việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, kịp thời báo cáo những vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thời gian tới tiếp tục nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN