Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hưng Yên: Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Hưng Yên: Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

        Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối với xây dựng quê hương, đất nước; những năm qua các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, góp sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng dân cư, đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng.
       Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên và phụ huynh học sinh về công tác khuyến học, khuyến tài; tập trung huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể, các nhà trường, các tổ chức, cá nhân. Từ đó, tập hợp và thu hút được đông đảo ĐVTN và phụ huynh học sinh trong tỉnh tham gia hưởng ứng các chương trình, hoạt động về Khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

 

 

        Bằng những hoạt động thiết thực của công tác khuyến học, khuyến tài đã khuyến khích, động viên cán bộ, ĐVTN và nhân dân trong tỉnh quan tâm chăm lo tới việc học của thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích được các em học sinh, sinh viên hăng hái thi đua chăm ngoan, học giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương, giúp các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên viết tiếp ước mơ trên con đường học tập.

        Trong năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã duy trì có hiệu quả 56 các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, với số tiền trên 820 triệu đồng; có 360 em học sinh, sinh viên đã được nhận các giải thưởng, học bổng với tổng số tiền trên 160 triệu đồng; có 658 em học sinh, sinh viên được hỗ trợ từ chương trình “Tiếp sức đến trường” với số tiền là 300 triệu đồng…
 

 


        Trong thời gian tơi, để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được duy trì hiệu quả và nhân rộng; Cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã và đang tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể, vận động các công ty, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng để hỗ trợ các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập; phối hợp với ngành giáo dục, hội khuyến học tuyên truyền, vận động các gia đình, các dòng họ quan tâm hơn nữa đến việc học tập của con cháu, góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh ngày càng phát triển bền vững và có hiệu quả thiết thực./.

* Một số hoạt động trao tặng học bổng, phần thưởng của các cấp bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên:

 

 

 

 

 

 

Ban TTN - TH Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN