Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hưng Yên: Tập huấn chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật cho cán bộ Đoàn chuyên trách, ủy viên Ủy ban kiểm tra đoàn cấp huyện và cán bộ Đoàn chuyên trách cơ sở

Hưng Yên: Tập huấn chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật cho cán bộ Đoàn chuyên trách, ủy viên Ủy ban kiểm tra đoàn cấp huyện và cán bộ Đoàn chuyên trách cơ sở

        Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TĐHT-TCKT ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Tổ chức Lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2023; ngày 26/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật cho cán bộ Đoàn chuyên trách, ủy viên Ủy ban kiểm tra đoàn cấp huyện và cán bộ Đoàn chuyên trách cơ sở tỉnh Hưng Yên.

        Tham dự Lớp tập huấn có đại diện Thường trực Tỉnh đoàn; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; Trưởng, phó các Ban Chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn; cán bộ đoàn chuyên trách, ủy viên ủy ban kiểm tra Đoàn cấp huyện và cán bộ đoàn chuyên trách cơ sở trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Toàn cảnh Lớp tập huấn

 

        Tại buổi tập huấn, đồng chí Đặng Thái Sơn – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn đã trao đổi các nội dung: Các văn bản, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Đoàn; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên; Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đoàn của đoàn viên; Kỷ luật Đoàn và việc thi hành kỷ luật Đoàn; Thẩm quyền thi hành kỷ luật Đoàn; Kiểm tra tổ chức Đoàn cấp dưới, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra tổ chức đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của đoàn; Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Phương pháp giải quyết đảm bảo quy định theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Điều lệ Đoàn; Công tác ban hành Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Phân công nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra, của Ban Thường vụ các cấp bộ Đoàn năm 2023; Chia sẻ kinh nghiệm, những nội dung chưa rõ cần trao đổi để từ đó thống nhất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị trong thời gian tới….

 

Ảnh: Đồng chí Đặng Thái Sơn - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm UBKT
Tỉnh đoàn trao đổi các nội dung tại buổi tập huấn

 

 

        Lớp tập huấn chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật cho cán bộ Đoàn chuyên trách, ủy viên ủy ban kiểm tra đoàn cấp huyện và cán bộ Đoàn chuyên trách cơ sở năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý kỷ luật cho cán bộ đoàn chuyên trách, Ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp huyện và cán bộ đoàn chuyên trách cấp cơ sở. Qua đó, thống nhất về phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

Ban TC-KT Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN