Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn giám sát về việc thực hiện quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tỉnh đoàn giám sát về việc thực hiện quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tỉnh đoàn giám sát về việc thực hiện quy định tiêu chuẩn,

nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên

làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ảnh 1: Đ/c Doãn Thế Dương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận 

tại Trường Tiểu học Thị trấn Lương Bằng, Kim Động

          Thực hiện kế hoạch số 206-KH/TĐTN-TCKT ngày 18/5/2020 của BTV Tỉnh đoàn Hưng Yên V/v "Giám sát việc thực hiện quy định, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên", trong 3 ngày từ ngày 5 -7/10/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh thành lập đoàn giám sát cấp tỉnh đi giám sát tại 10 trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở 5 huyện: Kim Động, Tiên Lữ, Văn Giang, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Tại các trường, Đoàn giám sát giám sát việc thực hiện quy định, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ, chính sách cho giáo viên, Tổng phụ trách Đội

Ảnh 2: Đoàn giám sát làm việc tại Trường THCS Hải Triều, Tiên Lữ

          Đoàn giám sát cấp tỉnh gồm có các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn, mời các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban chuyên môn của Sở Giáo dục & Đào tạo; Sở Nội vụ tỉnh giám sát tại 10 trường Tiểu học và Trung học cơ sở: trường Tiểu học Thị trấn Lương Bằng, trường THCS Phú Thịnh huyện Kim Động; Trường Tiểu học Liêu Xá, trường THCS Trung Hưng huyện Yên Mỹ; Trường Tiểu học Tô Hiệu, trường THCS Thị trấn Văn Giang huyện Văn Giang; Trường Tiểu học Thị trấn Vương, trường THCS Hải Triều huyện Tiên Lữ; Trường Tiểu học Bạch Sam, trường THCS Dương Quang huyện Mỹ Hào. Đoàn giám sát theo phương pháp về xã giám sát trực tiếp, nghe lãnh đạo Ban Giám hiệu Nhà trường báo cáo thông qua văn bản, sau đó nghe quan điểm của Lãnh đạo huyện, các cơ quan chuyên môn Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng nội vụ huyện. Sau đó, các thành viên Đoàn giám sát cấp tỉnh trao đổi hỏi thêm những thông tin về những hạn chế tồn tại, khó khăn, hạn chế vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc”Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập” tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát cấp tỉnh kết luận những kết quả thu thập được của đoàn giám sát, đồng thời tiếp thu những đề xuất kiến nghị để tổng hợp phân tích, kiến nghị lên cơ quan có thầm quyền để giải quyết trong thời gian tới

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN