Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thực hiện Kế hoạch số 228 -KH/TĐTN-TG ngày 26/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Hưng Yên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX,Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ngày 04/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tọa đàm “Cán bộ Đoàn hiến kế xây dựng Đảng”. Tham gia hội nghị lấy ý kiến có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư các huyện, Thị. Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các cán bộ Đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với các dự thảo 2 văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các đại biểu cũng đã có thêm nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung, sửa đổi đối với nội dung các văn kiện. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, triển khai các cấp bộ Đoàn lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 213 hội nghị lấy ý kiến, có 15.526 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội.  Thông qua việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, quyền làm chủ của nhân dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với sự phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực xây dựng và thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Cũng trong ngày 04/11/2020, Chương trình Tọa đàm “Cán bộ Đoàn hiến kế xây dựng Đảng” đã diễn ra với không khí sôi nổi, hào hứng. Bằng sự hiểu biết và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã có 12 cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở có ý kiến trao đổi, thảo luận và đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có ý kiến với cấp ủy, Trung ương Đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp; các vấn đề về phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, việc kết nạp Đảng viên trẻ ở địa bàn dân cư … nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ đại hội tới.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt đợt hoạt động “Tuổi trẻ Hưng Yên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực.

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN