Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức diễn đàn “Chuyên đề xây dựng mồ hình hợp tác xã số hướng tới nông thôn mới văn minh” tỉnh Hưng Yên năm 2024

Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức diễn đàn “Chuyên đề xây dựng mồ hình hợp tác xã số hướng tới nông thôn mới văn minh” tỉnh Hưng Yên năm 2024

     Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TĐTN-PT ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên "V/v tổ chức Tập huấn Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh” tỉnh Hưng Yên năm 2024.

 

     

     Ngày 24/4/2024 tại Hội trường khách sạn Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn với chuyên đề: “Xây dựng mô hình hợp tác xã số hướng tới nông thôn mới văn minh” tỉnh Hưng Yên năm 2024 cho gần 150 cán bộ đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên tham gia. Tại buổi Diễn đàn, đoàn viên thanh niên, hội viên đã được giảng viên truyền đạt, chia sẻ các kiến thức hữu ích về: Mô hình hợp tác xã số và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong kinh doanh; lợi ích của chuyển đổi số trong kế hoạch kinh doanh; các công nghệ số phổ biến áp dụng trong sản xuất kinh doanh, thực hành áp dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh áp dụng thực tiễn vào Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh. Ngoài ra, các Kiến thức kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu về Cách mạng công nghiệp 4.0; xu hướng chuyển đổi số hiện nay; trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật chuyển giao khoa học công nghệ; Qua đó, góp phần thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn thôn mới hướng tới nông thôn mới văn minh tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế.

Ban Phong Trào

BÀI VIẾT LIÊN QUAN